Ypee Ft. Kuami Eugene – You The One (Music Lyrics)

Ooooo yh yh…
Pee…
They call me Eugene.
ROCKSTAR!!!
Ypee baako p3
Ooo na na aaaaa…
Baby i will never lie lie lie
Cause if you leave me ago die die die
With you, i will never ever lie lie lie…
Cause if you leave me ago die die die
Kyere3 me odo
Ago make you my baby mama
Cause i love…
Ooo My God, odo bi owu ooo eh…

You the one, Baby you the one
Sexy baby your body dey run town
Wo da m’akoma so
Wo y3 me chain
Wo ma menigye
Wo san y3 me pain
Hw3 ma falli, bae me y3 rain
S3 y3 tu wo ade3 so kraaa po ahh
U dey reign
)y3 sooo cool
)ny3 ne wo boss chiq
Anodwo)twetwe m’ame ti s3 joystick
Kumi Guitar na me p3 akostic
Odo ne mu oduru 3ny3 fiaa ti s3 chopstick
)wuro be body nu kyere3 me aa
Charley OMG
Girls nu d))so buh wu na wu y3 OME
3s3 w’ani, 3ns3 s3 y3 k’akyere wo
Go and see
Y3n k) shoppy nuama 40k w) A&C
You the one, wu y3 bae
You dey slay…
Menso me y3 guy, hw3 me d) wu
Ano dey play.
Nyame b) wu a me bisa no nu
)se)de clay
)d) no y3 forever nanso bae we for pray
Y3n fa y’abrab) nto kyakya
Wun damfo fo) nu, menim)mo kasa
Odo mentumi ne wu 3nto nkwata
M3ky3 wu lamagine 3ny3 kasa
Me ne wu na 3b3 tena k) se da
Nyame b3 ba oo
Mene wu go me shows na wu na wugye me dow…
Dea)b3 si wu p3 nu, odo hw3 b3b) no tuo o
Kuami Eugene ka bi kyere3 nu, Fa bi s) me so o
Show me love baby show me love oo
W’anim ne W’akyi s3 obi nni h) biom
Girl you are my star and my sunshine tho
Me b3 kyere3 obiaa s3 odo bi y3 owuo o
3duro Anadwo menku ne da, me phone belli peni nini
Me fa me se wu ne hena, me di wu so hene hena
Pimpina anaa pimpina nana
All the way Odo winbaba…
Ooooo yh yh…
They call me Eugene…
ROCKSTAR!!!!
Ypee baako p3

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.